VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
UPPSALA
SV

En konkurrent – hot eller vän?

Att generera idéer och ta fram ett affärskoncept är ofta en lång process då det finns mycket att ta hänsyn till såsom problemlösning, efterfrågan och investering. Det många ser som ett halt! under resans gång, är när det dyker upp en konkurrent som bedriver en verksamhet lik den man är på väg att starta. 


Men istället för att se det som att någon redan har fyllt behovet, är det av stort värde att utforska samtliga aspekter och reflektera kring om det faktiskt kan vara fördelaktigt att redan ha en konkurrent.

Ett tydligt exempel där konkurrens inte utgör en nackdel är inom musikbranschen. Låt oss säga att vi befinner oss i en stad där hiphopmusiken precis har introducerats av en enda artist. Om det bara finns en artist som representerar genren i staden, är det troligt att få personer känner till hiphop och efterfrågar den. Däremot, om det finns 20 artister som verkar inom hiphop, kommer fler människor att bli medvetna om genren och efterfrågan kommer att öka avsevärt. Detta gynnar inte bara artisterna, utan även musikscenen som helhet.


Som hjälpverktyg kan de listade faktorerna vara värdefulla att se över när man analyserar sin egen verksamhetsidé: 

Marknadsexistens:
När det redan finns en etablerad konkurrent på marknaden kan det indikera att det finns en efterfrågan på produkter eller tjänster inom den branschen. Det kan vara en fördel att ha en befintlig kundbas och en tydlig målgrupp att rikta sig mot.

Marknadsundersökning:
Att ha en konkurrent ger dig möjlighet att studera deras affärsmodell, produktutbud, marknadsföringsstrategier och prissättning. Detta kan hjälpa dig att lära dig av deras framgångar och misstag samt identifiera kundbehov som ännu inte uppfylls på ett tillfredsställande sätt.

Innovation och differentiering:
Konkurrens kan vara en drivkraft för innovation och differentiering. Genom att analysera konkurrenterna kan du identifiera deras svagheter och brister och skapa unika försäljningsargument och konkurrensfördelar för din egen verksamhet. Du kan erbjuda något som konkurrenterna inte gör eller förbättra på befintliga produkter eller tjänster.

Marknadsutveckling:
Genom att ha en konkurrent kan du också dra nytta av deras marknadsföringsinsatser och aktiviteter. Om de har arbetat med att skapa medvetenhet och efterfrågan inom branschen kan du dra nytta av den och fokusera på att nå ut till kunderna på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Incitament till förbättring:
Konkurrensen kan driva dig att ständigt förbättra din egen verksamhet. Genom att sträva efter att överträffa konkurrenterna kan du skapa högre kvalitet, bättre kundservice och mer innovativa lösningar, vilket i slutändan kan locka fler kunder till dig.

Samtliga ovan nämnda faktorer är positiva. Det är dock viktigt att notera att konkurrens också kan innebära utmaningar, såsom prispress, delad marknadsandel och behovet av att särskilja sig från konkurrenterna. Men om man hanterar dessa utmaningar på ett smart och strategiskt sätt kan man omvandla dem till möjligheter och driva tillväxt för ens verksamhet. Tackla alltså motgångar med kreativitet och strategi!

Relaterade historier

Se alla historier

Pitcha som ett proffs!

Det förekommer alltför ofta att entreprenörer vill visa upp hur deras idéer...

Läs mer

Lean Canvas – Att testa sin idé

Lean Canvas Model är en mall som bygger på den populära Lean...

Läs mer

Att bedriva en hobbyverksamhet

Att driva en hobbyverksamhet kan vara en utmärkt möjlighet för de som...

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN MÅLGRUPP

Det förekommer ofta att entreprenörer ställer sig frågan: Min produkt och/eller tjänst...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!