VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
UPPSALA
SV

Inspiration

Ta del av våra tips och knep för att komma igång med din idé eller utveckla ditt företag

Lean Canvas – Att testa sin idé

Lean Canvas Model är mall som bygger på den populära Lean Startup-metodiken som går ut på att snabbt få igång och testa en affärsidé för att se om den håller, är lönsam och genomförbar. Ett bra verktyg för att få…

Läs mer
Möjlighetskartan

Hur kommer man på en idé?

Möjlighetskartan är ett verktyg man kan använda sig av om man vill generera nya idéer. Den utgår från dig och dina personliga karaktärsdrag och hur de kan användas i din affärsidé. Det finns en generell uppfattning om att den första…

Läs mer

TOOKIG-METODEN

Tookig är Drivhusets ledarskapsmetod skapad för innovations och utvecklingsprocesser där vi väljer oprövade vägar och siktar mot nya, hittills okända, lösningar. Drivhuset har tillsammans med fil. Dr Leif Denti från Göteborgs universitet, utvecklat en ny ledarskapsmetod baserad på såväl decenniers…

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!