VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
UPPSALA
SV

TOOKIG-METODEN

Tookig är Drivhusets ledarskapsmetod skapad för innovations och utvecklingsprocesser där vi väljer oprövade vägar och siktar mot nya, hittills okända, lösningar.

Drivhuset har tillsammans med fil. Dr Leif Denti från Göteborgs universitet, utvecklat en ny ledarskapsmetod baserad på såväl decenniers praktiska erfarenheter som på forskning kring innovation, ledarskap, motivation och pedagogik mm.

Ledarskapsmetoden är till hjälp i kontexter som är:

  • Tvetydig – Svårt att veta vad som är god respektive mindre god information. Svårt att veta vad som är sant, vad som är fakta och därmed vad som skulle kunna ingå i en bra lösning.
  • Obekväm – Förändringen är konstant. Vi får sällan en chans att vila utan behöver ständigt vara på tårna.
  • Omvälvande – Nya händelser och ny information som kommer fram gör att man snabbt behöver tänka om och vända på en femöring. kundernas/målgruppernas specifika och prioriterade behov/problem.
  • Komplex – Svårt att skaffa sig en överblick. Många delar kan hänga samman på ett svåröverskådligt sätt. Orsakssambanden i vad som påverkar vad är oklara.
  • Instabil – Svårt att fastställa vilka trender, attityder och beteenden som kommer att finnas kvar imorgon. Svårt att bestämma vad man ska prioritera på längre sikt.
  • Gåtfull – Framtiden är nyckfull. Helt oväntade tekniksprång, lagstiftningar, globala konkurrenter eller andra makrohändelser kan komma in från sidan och dra undan mattan.

Relaterade historier

Se alla historier

Lean Canvas – Att testa sin idé

Lean Canvas Model är mall som bygger på den populära Lean Startup-metodiken...

Läs mer
Möjlighetskartan

Hur kommer man på en idé?

Möjlighetskartan är ett verktyg man kan använda sig av om man vill...

Läs mer

LOOPA-METODEN

Loopa är ett konkret och handlingsbaserat arbetssätt för hur du kan utveckla...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!